top of page

מיחשוב / תקשורת נתונים

 

תקשורת נתונים, ובפרט תקשורת מחשבים (או "תקשוב"), הם שמות כלליים לתהליכים ומערכות להעברת נתונים בין מחשבים או מכשירים אלקטרוניים אחרים, ללא העברה פיזית של אמצעי לאחסון נתונים (כמו תקליטון, תקליטור וכדומה) ביניהם,

אלא באמצעות תווך כלשהו אשר משמש לתקשורת, כגון: כבלים קואקסיאליים, קווי טלפון, סיבים אופטיים, גלי רדיו ועוד. על תווכים אלו מועברים הנתונים בצורה דיגיטלית.

 

חברת לנאסיסט מתמחה בפתרונות תקשורת הן בציוד הפסיבי ארונות תקשורת מסדים לחדרי שרתים .כבילה של תשתיות תקשורת  בטכלוגיה בת זמננו . לחברתנו מעבדה לסיבים אופטים.

בחברתנו תוכל לרכוש את כל הציוד האקטיבי הנדרש .

לתיאום פגישה ובדיקת מערכת ללא התחייבות טל:  6090602 - 03  או בדואר אלקטרוני: sales@lanasist.com

bottom of page