top of page

מיחשוב / וירטואליזציה

 

וירטואליזציה  מתייחסת  לדימוי תשתיות חומרה אמיתיות באמצעות הקצאת משאבי חומרה (מעבדים, זיכרון, יחידות היקפיות) מתוך תשתית חומרה רחבה יותר.

כך למשל, ניתן לחלק שרת למספר מחיצות או מספר שרתים וירטואליים כשבכל אחד מהם מתבצע מופע של מערכת הפעלה.

 

דוגמה נוספת לוירטואליזציה מתייחסת ליחידות אחסון. בקר וכונני הדיסקים המסורתיים המותאמים לשרתים מסוימים ולמערכות הפעלה מסוימות, מוחלפים על ידי שרתי דיסקים התומכים בו זמנית במספר מערכות ומופעי מערכות. שרת הדיסקים מחלק את משאבי האחסון המנוהלים על ידו בין המערכות. 

 

היחס בין המשאבים הפיזיים למערכות הווירטואליות הוא רבים לרבים (M:M), כלומר: אין מדובר רק בחלוקה של משאב פיזי אחד למספר מערכות וירטואליות, אלא ייתכן גם שמספר משאבים פיזיים (למשל: מספר שרתים) ירכיבו מכונה וירטואלית אחת.

 

ייתכן למשל שכל השרתים במרכז מחשבים מרכיבים מספר מכונות וירטואליות ללא קשר הכרחי לגבולות הפיזיים של כל שרת. ייתכן גם שמספר מרכזי מחשבים באתרים פיזיים שונים ומרוחקים זה מזה מרכיבים את קבוצת המכונות הווירטואליות.

 

לתיאום פגישה ובדיקת מערכת ללא התחייבות טל:  6090602 - 03  או בדואר אלקטרוני: sales@lanasist.com

bottom of page