top of page

Call Center Eurocall

מערכת Call Center Eurocall -אספייר


תאור מוצר

אודות :

יורוקול היא מערכת Call Center המיועדת למוקדים בינוניים / קטנים ושמה דגש על פשטות ההפעלה וההטמעה בארגון. המערכת כוללת את כל הרכיבים הנחוצים להפעלת מוקד טלפוני בצורה הטובה ביותר:

 • ניהול תורים מתקדם

 • מסכי REAL TIME לפיקוח בזמן אמת

 • דו"חות היסטוריים וסטטיסטיים מלאים

 • חייגן מתקדם להוצאת שיחות באופן אוטומטי

 • מודול IVR להשמעת הודעות בהמתנה (אופציונאלי)

 • מודול הקלטה (אופציונאלי)

 

מערכת היורוקול מיועדת למרכזיות פנסוניק ופותחה בשיתוף פעולה עם חברת יורוקום, הנציג הרשמי של פנסוניק בישראל.

 

ממשק הניהול של יורוקול הוא WEB-י (מופעל מתוך דפדפן האינטרנט) ובעברית, כולל אפשרות להפעלתו בשפות נוספות. הממשק פשוט לשימוש ומאפשר שינויים בפעילות המוקד בתוך שניות ספורות, ע"י מנהל בעל הרשאה מתאימה.
 


יורוקול, מערכת Call Center פרי פיתוח ישראלי של חברת אספייר, אופיינה ע"י מנהלי מוקדים. יכולות המערכת תואמות באופן מלא את הדרישות היום-יומיות של הלקוחות מחד, ושל מנהלי החברה מאידך – מתן שירות בצורה הטובה והיעילה ביותר.

המערכת כוללת:

 • כלי ניהול פשוטים וקלים לשימוש, באמצעות דפדפן האינטרנט ובעברית – כולל אפשרות לניהול הפעילות מרחוק או מהבית באמצעות חיבור אינטרנט מאובטח.

 • כלי לבניית חוקיות ניתוב של שיחות נכנסות לפי זיהוי הלקוח (CLID) וזיהוי המספר אליו חייג הלקוח (DNIS)

 • כלי מובנה לביצוע התחברות לבסיסי הנתונים של התוכנה בה נצברים נתוני הלקוחות שלכם – התחברות לכל תוכנה ולכל בסיס נתונים לשם הענקת טיפול אישי לכל לקוח.

 • כלי מובנה להקפצת מסך עם זיהוי הלקוח המתקשר בעת קבלת השיחה ע"י נציג השירות / המכירות.

 • כלי לבניית חוקיות הגלשת שיחות מתור לתור או מקבוצת נציגים לקבוצה אחרת, כולל שינוי עדיפות השיחה ואפשרויות נוספות.

 • מסך זמן אמת עבור נציגי השירות, מותאם במיוחד כדי לא לתפוס חלק גדול מדי במסך המחשב, והמספק מידע רלוונטי לנציג השירות הספציפי בלבד.

 •  מסכי זמן אמת עבור אחראי משמרת, מנהל המוקד ולתצוגה ראשית על גבי מסכים גדולים, הכוללים התראות זמן אמת, תצוגה גראפית ועוד.

לתיאום פגישה וללא התחייבות טל:  6090602 - 03   או בדואר אלקטרוני: sales@lanasist.com 

bottom of page