top of page

Panasonic TES824

 

פשרויות הרחבה גמישות ופשוטות:    מ- 3 קווי חוץ ו-8 שלוחות עד ל-8 קווי חוץ ו-24 שלוחות

נתב שיחות אינטגרלי

מערכת הודעות קוליות

מערכת לדיבור ופתיחת דלתות*

גישה ישירה פנימה (DISA)

חלוקת שיחות אחידה ((UCD

ממשקים לחיבור מדפסת או תוכנת רישום שיחות, מקור מוזיקה חיצוני, כריזה חיצונית וסוללות גיבוי

שילוב מושלם בין מגוון מכשירי טלפון ייעודיים (חכמים) לבין מכשירי טלפון רגילים, טלפון אלחוטי, פקס וכו`

ממשק USB לחיבור מחשב PC ותחזוקה מרחוק (מודם אינטגרלי).

שיחה מזוהה*

שיחה מזוהה במכשיר רגיל (SLT)

ניתוב SMS גמיש*

מגוון תכונות מרכזיה כגון: העברת שיחה, המתנה, ועידה, עקוב אחרי, לקט שיחה, חניה, רמות שירות וכו`

 +  לחץ להגדלה

 +  לחץ להגדלה

 +  לחץ להגדלה

 +  לחץ להגדלה

KX-T7735
מכשיר עם דיבורית איכותית

צג אלפא נומרי 3 שורות

24 לחיצים גמישים (12 מוארים)

לחצני תכונות (ועידה,העברה)

נורית הודעה

לחצן HOLD

לחצן זכרון 
לחצן לדואר קולי

 

KX-T7730
מכשיר עם דיבורית איכותית

צג אלפא נומרי

12 לחיצים מוארים גמישים

לחצני תכונות (ועידה,העברה)

נורית הודעה

לחצן HOLD

לחצן זכרון

 

KX-TE82492 מערכת דואר קולי מובנית


כרטיס הודעות קוליות   KX-TE82492 מאפשר ליהנות מיעילות ומפשטות השימוש

בדואר קולי, בלי להוסיף מערכת חיצונית נוספת.

הכרטיס תומך בשני סוגי תיבות קוליות:

תיבה קולית אישית- כל משתמש יכול ל התאים באופן אישי את תיבת הדואר שלו,

על ידי הקלטת הודעה אישית שתושמע באוזני המתקשר כאשר אין באפשרותו לענות לטלפון.

תיבה קולית קבוצתית - תיבה קולית אשר אינה משויכת לשלוחה ספציפית אלא

לארגון או לקבוצת שלוחות כגון הודעות לילה, מחלקת שיווק, מחלקת שירות וכו`.

הכרטיס הינו בעל שני ערוצים כאשר כל ערוץ תומך בעד 60 דקות הקלטה ו-125

הודעות. ניתן לשייך כל אחת מהתיבות לאחד משני הערוצים ובכך לאפשר חלוקת

משאבים יעילה בהתאם לצרכיי המשתמשים.

התראה על הודעות חדשות: צליל חיוג מיוחד ו/או נורית דולקת (במכשירים

חכמים בעלי לחצן MASSEGE או נורית Message/Ringer).

המשתמשים יכולים לשמוע/למחוק את הודעות גם כאשר הם מחוץ למשרד באמצעות

חיוג לתא הקולי ושימוש בסיסמת גישה אישית.

 

פנל דלת 30865
יחידת דלת המחוברת אל המרכזייה באמצעות כרטיס דלת עד 4 דלתות.
ניתן לתכנת צלצול יום ולילה לכל שלוחה או לתכנת קבוצת צלצול לכל השלוחות יחד.
פועל באמצעות זוג חוטים בלבד.
כרטיס פתיחת הדלת מאפשר פתיחת דלת מכל שלוחה.

לתיאום פגישה ובדיקת מערכת ללא התחייבות טל:  6090602 - 03  או בדואר אלקטרוני: sales@lanasist.com

bottom of page