top of page
CISCO

תקשורת וטלפוניה / מרכזיות טלפונים / CISCO

 

Call Manager של סיסקו היא מרכזייה המתאימה לכל סוג עסק, ‏מעסק קטן עם 10 ‏משתמשים ועד עסקים גדולים עם 30,000 ‏משתמשים למרכזיה אחת.

‏על-‏מנת להציע שרידות גבוהה, ‏ניתן לחבר מספר מרכזיות וליצור קבוצה. ‏

בנוסף, ‏נתבי סיסקו התומכים ב- VOICE ‏כוללים גם חלק מתוכנת המרכזייה, ‏כדי להציע שרידות ברמת כל סניף, ‏במידה וסניף זה נתמך על ידי הCall Manager ‏במשרדים הראשיים.

 

 

 

לתיאום פגישה ובדיקת מערכת ללא התחייבות טל:  6090602 - 03  או בדואר אלקטרוני: sales@lanasist.com

bottom of page