top of page

הרחבת הסניף הישראלי של Bank Julius Baer & Co. Ltd

חברת לנאסיסט נבחרה לבצע את עבודות ההרחבה של הסניף הישראלי של בנק Bank Julius Baer & Co. Ltd.

העבודות כללו פרישת תשתיות אקטיביות ופסיביות הרחבת חדר השרתים . התקנת אל פסק מרכזי מתוצרת חברת APC של 20KVA עם זמן עבודה בעומס מלא של 120 דקות .

הרכבת מערכת בקרת דלתות העומדות בסטנדרטים של הבנק .

וכן הרכבת מערכת התרעה של חברת ריסקו

בנק יוליוס בר בתל-אביב

בנק יוליוס בר משתייך לקבוצת הבנקאות הפרטית המובילה בשווייץ, שנוסדה לפני יותר מ- 120 שנה.

המורשת העשירה של שווייץ מוצאת ביטוי בערכי הבנק, המושתתים על אמינות, שקיפות, שיקול דעת ומקצועיות.

בה בשעה, יוליוס בר הוא בנק מודרני הצופה את פני העתיד, ומצוי בעשייה ובתנופה מתמדת.


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page